لغت نامه دهخدا حرف س (سین)

در حرف « ن » كمتر ازیک درصد لغات ( 9/0 % ) از زبانهاى اروپایی اخذ شدهاند، باوجود این تعدادی لغات مصطلح در فنون و علوم وارد زبان فارسى شده است. چنانكه مثلاً درمورد حرف الف كه تنها ( 5/3% ) لغات آن ازاصل ترکى است، لغات جا افتاده و بسیار مصطلح و آشنایی مانند: ( اتاق، اجاق،ارمغان، ایل و… ) از ترکى به فارسى وارد شده و مورد استفاده قرارگرفته اند.

در موردسایرلغات خارجی نیز وضع به همین منوال است، مثلاً لغات آشنای اقلیم، اسطبل، اسفناج، اسطرلاب، ریشه یونانی دارند وازآن زبان( با جهانگشائی اسکندرمقدونی به سرزمین کنونی ایران آمده ) و به فارسى وارد شدهاند.10 نكته ای كه درمورد این حرف درلغت- نامه ها به چشم می خورد وموجب ازدیاد اشكال املاییِ متفاوت لغت گشته است، تلفظهاى گوناگون ازیک لغت واحد می باشد. لغات بسیاری كه حجم واژگان حرف « م » را تشكیل دادهاند، نامأنوس وحتی صعب التلفظ هستند؛ ازآن جمله است « مسك طرامشیع » معادل « مسك طرامشیر » و برابر « مشك طرامشیع » و مساوی با « ریحان الارض » و به معنای « دیق كامود »؛ یا واژۀ « مستنسرات » و مذكر آن « مستنسرین » به معنای« كركس- ماننده ها »!

در این کتاب برابر انگلیسی بسیاری از اصطلاحات گفتاری که در گفتوگوهای روزمره فارسی بهکار میروند، ارائه شده است. زبان پهلوی ساسانی یا پارسیگ و زبان پهلوی پارتی یا پهلویگ چنان به یکدیگر نزدیک بودند که مردم این دو زبان سخن یکدیگر را به خوبی درمی یافتند و همین اندازه خویشاوندی و نزدیکی را نیز می توان پیش از آن میان دو زبان پارسی باستان و مادی گمان برد که هر یک در همان محلی که سپس تر میهن زبان پارسیگ و پهلویگ بود رواج داشتند. از ریشه زبانهاى دیگر( فرانسه ): شاسی و شاپو را می توان نام برد.

ازاین لغات می توان كلمات لنگر، لگاریتم، لیتوگراف و لوبیا را نام برد كه ریشه یونانی دارند. از لغات دیگر اروپایی می توان بعنوان مثال كُمباین، كریدور، كلیسا، كاباره، كاپُت یا كاپوت، كلاس و كرانویل را نام برد. البته چون « ناو » معانی دیگری هم دارد حدس زده می شود كه اضافه شدن مفهوم كشتی از این لغت درهمین اواخر صورت گرفته باشد. البته این تناسب به نفع كلمات اروپایی تغییرخواهد كرد. درمورد املاهاى گوناگون نیزاین حرف مستثنی نبوده است: برای لغت زامئس قا، سه فرم زاموسقه، زامبوسكه، زاماسكه نوشته شده كه البته فرمهاى دیگری هم احتمالاً می تواند بدان اضافه شود.

ازمقایسه درصدهاى بالا می توان به تسلط لغات عربى دربین لغات خارجی پی برد. از ریشه ترکى، كلمات شیشلیک، شلتاق، شلاق، را می توان نام برد. واج به باج، وبعد به ترتیب به ( باژ، باز، واژ و واژه ) تبدیل شده است كه مفاهیم: كلمه، سخن و گفتار را می رساند. واژه شناسی:چینی«a-hong»، از فارسی «آخوند» (الهی شناس و واعظ). فرهنگ لغت، لغت نامه یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه های یک زبان معین با توضیحات مربوط به ریشه شان، تلفظ شان، یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری می شوند.

این فرهنگ شامل بخش ثلاثی مزید فیه و رباعی مجرد است که از نسخهای متعلق بهکتابخانه آستان قدس رضوی تصحیح شده و توسط نادر شاه افشار در سال 1145 وقف این کتابخانه شده است. شاخه ایرانی : هزار سال ق.م در ایران و افغانستان و مجارستان و ترکستان چین رایج بوده است. نویسنده این فرهنگ پزشک محمد معین و ناشر آن انتشارات امیرکبیر است اولین بار در سال 1350 پس از فوت پزشک محمد معین با همت پزشک جعفر شهیدی چاپ گردید. طبق فرهنگ لغات، می توان گوشت را گواشت، و گوشیر را گاوشیر نوشت. در واقع كلمۀ « ناو » در ایتالیایی عیناً Nave، و در لاتین Navis، در فرانسه Navire و در اسپانیایی Nave، نوشته می شود.

ازآنجایی كه ایرانیان ویا حداقل پارس ها درتاریخ به نام ملت دریا نوردی شناخته نشدهاند،12 احتمالِ قریب به یقین این است كه لغت مزبور اززبان ایتالیایی و شاید در دورههاى جنگهاى ایران و روم به این خطه آمده باشد. مانند دیهیم؛ و برخی نیز از نتایج پیشرفتهاى علمی و فنی درغرب و ورود محصولات این پیشرفت ها به كشور می باشد كه، همراه با تكنولوژی، واژگان لازم را نیز با خود به همراه آورده و یا تحمیل كرده است.

Course Book یا همان کتاب اصلی آموزشی به سری کتاب هایی گفته می شود که به آموزش تمام مهارت ها در چندین سطح می پردازند که برا اساس نیاز خود می توانید اقدام به خرید آنلاین این نوع کتابها از فروشگاه اینترنتی کتاب لند کنید. ترجمه متن می تواند به دو صورت مترجم آنلاین و مترجم آفلاین باشد که شما طبق شرایط خود می توانید یکی از این دو مورد را انتخاب کنید. در حرف « پ » بطوری كه ملاحظه می شوند، حتی یک لغت عربى وجود ندارد، و این حرف با( 3/3% ) لغات خارجی خالصترین حرف فارسى است.

ملاحظه می شود كه این لغات خارجی علیرغم درصد كمترشان نسبت به عربى، كاملاً در تكلم مورد استفاده قرارمی گیرند. امنیت این روش کاملا از طرف بانک سامان تامین شده و تمامی عملیات بانکی شما در سایت بانک سامان انجام می پذیرد. این مطالعه هر روز باعث پیشرفت اروم اروم شما میشه و بعد از یه مدت کوتاه شما تاثیر شگرف پیشرفت زبان خودتون رو میبینید .اگر میخواهید بدانید روش کدینگ چیست هم میتوانید مقاله آن را از این لینک بخوانید . به نظر شما از این ۱۰ دیکشنری ویندوز کدام بهتر هستند؟

همچنین این دیکشنری قدرتمند از رابط کاربری ساده، ۱۸۴۵۰۰ لغت و عبارات و معنی، ۵۷۰۰۰ کلمه متضاد و مترادف، جستجوی سریع، کپی پیست کردن لغات، چاپ صفحات را پشتیبانی می کند. حشره ی مذکور برای تخم گذاری پوست درخت بلوط مازو را سوراخ می کند و بر اثر این عمل مقدار زیادی از شیره ی گیاهی درخت مذکور متوجه نقطه مزبور می شود و تدریجاً به صورت برجستگی درمی آید که به نام مازو موسوم است. ام از خداي بزرگ که دل بر تو هرگز ندارم سترگ.فردوسی.

رضاي تو قصریست در صحن جنت خلاف تو سجنیست در قعر سجین.سوزنی. به سادگی در وارد بخش مدیریت شوید ، سپس به ترجمه جدید اضافه کنید. همین سبک پس از مشروطیت با قبول یک رنگ شدید اجتماعی و ملی، فصل نوی را در تاریخ سبکها به وجود میآورد که میتوان آن را سبک جدید نامید (یعنی ما بین مثلن صبا و ایرج میرزا از جهت سبک سخن نمیتوان علامت تساوی گذاشت). در این زمان نام شاعر فقط در کتلاکهای مجموعه های دستنویسها که در آنها آثار پشتو درپهلوی کتب دیگر زبانهای شرقی منجمله دیوان شاعر توسط بلومهارت و بلوچیت تذکر رفته است.

چرا كه فقط ( 2/12% ) كل لغات این حرف ریشه عربى دارند. بسیاری از لغات اروپایی كه در این حرف وجود دارند و با « فونم » ق G شروع می شوند در تحت این حرف نگاشته شدهاند. جالب ترین این لغتها، لغت شحنه است كه طوری درزبان فارسى مورد استعمال قرارگرفته ومخصوصاً در اشعار شعرا وعرفا به كاررفته است كه بسیاری گمان می برند كه لغتی فارسى یا عربى است. ازجمله لغاتِ خان، خانم( ترکى- مغولی )، خاقان وخاتون را می توان نام بُرد. زبان فارسی تا زمانی که تنها زبان گفتار بود به آن دری می گفتند و نه پارسی، ولی پس از آنکه در میانه ی سده ی سوم هجری به جای زبان پارسیگ زبان نوشتار گردید نام پارسی هم بدان داده شد و از این زمان دارای سه نام گردید : پارسی، دری و پارسی دری.

از نظرتطبیق یک علامت برای یک صدا، انگلیسی شاید آشفته ترین نوشتار وخط دنیا را دارد. حرف « خ »، دارای كمتر از نیم درصد لغات ترکى است كه برخی از آنها شاید معمول ترین ومصطلح ترین لغات فارسى كنونی باشند. حرف « ج »، در حدود ( 5/1% ) لغات ترکى دارد كه كلماتی مانند: جار، جارچی، جوجه و جلو كه لغات تركیبی جلوخان، جلودار و غیره از آن درست شدهاند. شاید جالب ترین لغت خارجی این حرف از برخی لحاظ، لغت « ناو » باشد كه كلمات ناوگان، ناویان و ناوی وغیره از آن درست شدهاند.

مرتفع ترین قلل جبال در این دهستان عبارتند از: کوه گرون، کوه سرکش، کوه گله ناب، کوه واگیر و کوه دره زرد. و در نسخه ٔ دیگر لغت اسدی باز در همین کلمه گوید: ارتنگ ، کتاب اشکال مانی است و اندرلغت دری بجای تاء ثاء دیدم یعنی ارثنگ . مردم گیاه بود یعنی درخت واقواق . لغات خارجی گاهی به صورت مُعَرَب وارد زبان فارسى شده اند، مانند گیاه بازرد كه از اصل یونانی واز طریق عربى به صورت ماطونیون وارد فارسى شده است.

از سوی دیگر، حرف « ت » ( كه تنها 1% لغات آن اصل ترکى دارند )، لغاتی مانند : توپ، توپچی، تومان و تومن ( مغولی ـ ترکى )، تلمبه، تخماق، تكمه، تپول، تسمه، تشک را دراختیار زبان فارسى قرار داده است. در حرف « ی »،( 19% ) لغات از ترکى اخذ شده است، دراینجا ترکى، نقش اول را پیش اززبانعربى گرفته است. ازكلمات تركیبی در این حرف فراوان است، كه با پیشوندهائی از قبیل: پا، پاک، پاكیزه، پای، پر، پس، پشت، پیش و پهلو و…

دیدگاهتان را بنویسید