سنگی بر گوری/فصل ۶ – ویکینبشته

بازار تبریز یکی از قدیمی ترین بازارهای خاورمیانه و بزرگترین بازار مسقف جهان است. هتل شهریار تبریز در سال 1386 افتتاح شده است و در سال 1396 بازسازی و در حال حاضر با ظاهری آراسته و بروز همچنان به فعالیت مشغول است. تنها قسمت ساختمان بود که رعایت حال بچههای قد و نیم قد در آن شده بود. شرح حال افراد بوده رابطه بین دولت و رهبران انقلاب بوده است . در اختیار ما گذاشت آقای قشقائی اطلاعاتی در دو مورد در اختیار ما گذاشت هم درباره حمایت و حفاظت هرگونه خطری علیه انقلاب ایران و هم درباره ممانعت استقرار پاسداران و کمیته ها در بین مردم قشقائی در بین افسران نظامی و همچنین رابطه اش را با شخص آقای مدنی توضیحاتی برای ماداد او همچنین علاقه آقای مدنی را در مورد اینکه می خواهد رئیس جمهور – جمهوری اسلامی بشود بر طبق قانون اساسی جدید برای ما شرح داد .

او یعنی آقای قشقائی شرح داد درباره روزنامه هفتگی که می خواهد تشکیل بدهد و منتشر بکند با همکاری آقای مدنی اطلاعات بیشتری در این زمینه داد در رابطه با دلایل تاخیر این نشریه و همینطور اشکالاتی که تابحال نتوانسته اند یک سردبیر خوب برای این کار گیر بیاورند . قائمی امیری – شعبه پنج در همان لحظه جلسه تشکیل داده بود . لاله پارک یک مرکز تجاری ایدهآل محسوب میشود و از دو بخش مرکز خرید و یک هتل 5 ستاره با نام کایا لاله پارک تشکیل شده است. در مورد یک روزنامه ای که قرار بوده آقای خسرو قشقائی با کمک یک عده ای منتشر بکند .

یونس محمدی – بنویسید سیمای جمهوری اسلامی این مطالب را پخش بکند تا مردم ببینند اگر قرار بشود که پخش بشود پس در اینجا خواندن ندارد زودتر تمام بکنید . سوالی که برای بسیاری از افراد پیش می آید این است که اصالت مردم کرج به چه صورت می باشد و جمعیت شهری این شهر چگونه است؟ هفتاد هزار نسخه می خواهند در هر شماره منتشر بکنند و این علاقمندی اساسی اینها بود که بتوانند در طی انتشار این روزنامه حمایت مردم را درباره انقلاب گسترش بدهند و همچنین اگر ممکن بشود روابطی را که بین آمریکا و ایران هست مجددا ترمیم و اصلاح بکنند .

الف – برای تهیه منافع اطلاعاتی در مورد عربهای خوزستان که شامل سازماندهی و تشکیلات و رهبری آنها و هرگونه شرکت و دخالت یا حمایت عراق از اینها باشد . قشقائی در مورد خوزستان اطلاع داد که دو نفر از قاچاقچیان آنجا حاضر هستند که در این مورد با ما کمک کنند . کمک به خانهسازی کارگران. ملت درزیر شکنجه مالیات داردخرد میشود ودولت بدهکاراست وآنوقت ما مینشینیم اینجا، اینجا آقایان محل مصلحت اندیشی مملکت، قوه عاقله مملکت است مانباید روی احساسات حرف بزنیم البته کارمندان دولت خیلی خوششان میآید که مابیاییم اینجا بگوییم که چرا اضافات رانمی دهید، چراترفیع نمیدهید ولی آقایان این مطابق مصلحت مملکت نیست جناب آقای وزیردارایی شاهدند همان روزاول که بیانیه اتحادیه کارمندان رسید من بضمیمه شرحی فوری فرستادم خدمتشان که خوبست نماینده اتحادیه کارمندان دولت رادعوت نمایید بهشان بفرماییدکه اضافات سال ۱۳۲۹ رامیدهیم (نایب رئیس – آقای حاذقی خارج از موضوع شدید) همین موضوع است اما راجع به سال ۲۷ و۲۸ چون درصندوق دولت پولی نیست که داده شود وبعلاوه خودنفس مرورزمان هم مجوز وموجب اینکه حتماً ترفیع بدهند نیست آقایان یادشان هست که درسابق سالها میگذشت ۶و ۷ سال که یکی عضو یک رتبه، بالامیرفت وحالا چطورشدهاست که باید درظرف ۸ سال تمام مأمورین را از رتبه یک ببریم به رتبه نه قرارشدهاست که کارمنددولت یک حقوق متوسطی بگیرد واین حقوق مستمر معیشت اوباشد ودائم باشد نه اینکه کاری کند که کشاورزان مملکت هم اعتراض کنند همانطوری که آقای ملک مدنی فرمودند مهم کارمندان دولت میخواهند اعتصاب بکنند یک روزهم تمام ملت خواهند گفت که ما حاضرنیستیم این مالیات رابدهیم واعتصاب خواهند کرد، نود درصد مالیاتی که میدهند همش صرف حقوق مستخدم دولت میشود باید اول کمک کنید بنیه اقتصادی ملت بالارود مالیات بیشتربدهد آنوقت بیایید به مستخدم دولت هم ده برابربیشترحقوق بدهید.

ماده واحده ـ اجازه داده میشود مطابق تشخیص و تصویب هئیت دولت در حدود پنجاه میلیون ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۲۹ کشور در اختیار سازمان برنامه بگذارند تا بر طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت برای عودت دادن افراد بمنازل و محل کار خودشان و مشغول نمودن آنها بکارهای راهسازی و کشاورزی و امور عمرانی دیگر بترتیبی که سازمان مزبور مقتضی بداند به مصرف رسانیده و وزارت دارایی اسناد آنرا که سازمان برنامه روی مقررات خود تنظیم و پرداخت مینماید پذیرفته و بخرج منظور گردد. نقشه ده بر اساس سهمیهای که برای هر خانوار کشاورز به تصویب کمیسیون تقسیم و فروش استان رسیده قطعهبندی و شمارهگذاری خواهد شد تا بعداًقرعهکشی شود.

۶۰. ایران در نامهای مورخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۴ اعلام کرد که «در طول مرحله اول زماندار (شش ماه) ایران اعلام میکند که هیچ گونه خط بازتبدیل برای تبدیل مجدد اکسید اورانیوم غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 به UF6 غنی شده تا ۲۰ درصد U-235 وجود ندارد.» آژانس به ترتیب در ۱۵ و ۱۶ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی و یک بازرسی از کارخانه تولید صفحه سوخت انجام داد که طی آن تأیید کرد که تبدیل UF6 غنی شده تا ۲۰ درصد U-235 به U3O8 جریان دارد و هیچ خط فرآیندی در کارخانه برای باز تبدیل اکسیدها به UF6 وجود ندارد.

۷۱. در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۴، آژانس تأیید کرد که هفت مجتمع سوخت تولیدشده در ایران که حاوی اورانیوم غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 بود، در قلب راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) قرار گرفت. از دیگر جذابیتهای پارک ولیعصر قرار گرفتن یک استخر بزرگ در قلب پارک و تزیین آن با استفاده از آبنماها و نورپردازی رنگی است که جلوه زیبایی به پارک بخشیده. با این تفصیل بلافاصله اعلام رای بشود مخصوصا چند پیشنهاد کفایت مذاکرات هم در همین زمینه رسیده است . نیست چند تا سوال هم شده است اجازه بدهید جواب بدهم .

که بطور کلی با این مسئله مخالف نیست ولی شرایط و ضمانی میخواهد مثل گذشته که او را از جبهه بیرون نیندازند . در مرحله فعلی مبارزات سازمانهای مبارز در خارج دچار مشکلات عجیبی هستند زیرا دولت یران در جهت تحکیم پایه های خود موقت زیاد و غیر قابل پیش بینی کسب کرده و گفته است که هر دسته مخالف مجبور شده با یک دولت خارجی ساخت و پاخت نماید و جبهه ملی هم قدرت زیادی ندارد .

درست توجه بفرمائید که بعد از این اعلام رای بشود و همین کفایت بکند و دیگر کسی مخالف صحبت نکند یک پیشنهاد دیگر این است که چون مخالفین متعدد هستند آنها هم می خواهند صحبت بکنند و موضوع ادامه پیدا بکند بطریق اول هنوز از کسی من نشنیده ام که بخواهد بیاید بعنوان موافق صحبت کند چون طرف مورد اعتراض نیست که از خودش دفاع بکند و باید قاعده دفاع مورد اعتراض را هم بشنویم و طبق تمام موازین اخلاقی و شرعی و قانونی ( امین سازگارنژاد – در همین جا تذکر دارم چون در نامه اش نوشته در مجلس امنیت ندارم ) شما تامل کنید حرف من که تمام شد صحبت بفرمائید .

چون دیگر کسی را ندارد . فواد کریمی – عکس های خسرو قشقائی را در کاباره های اروپا را نشان بدهید . دکتر یزدی – تعدادی عکس هم بما داده اند . و بر آن اساس تصمیم گرفته شده بود امروز هم چند تا عکس آوردند . و شورائی عمل بکند و تصمیم قانونی بر آن مترتب بشود تمام مذاکرات متوقف بشود تصمیم گیری و رای گیری بعد از اینکه مجلس در مرحله شورائی و قانونگذاری قرار گرفت آنوقت رای گیری بشود .

گذشت آن زمانى که به نظر ما هر چیزى را باید یک خارجى بیاید اداره کند امروز اگر در ایران متخصص براى هر امرى نیست ولى به حد کافى اشخاصى هستند که میدانند چه مىخواهند میدانند چه کارى باید بکنند، میدانند کجا از دستشان بر مىآید و کجا از دستشان برنمىآید. قهوههای جازوه از نظر افرادی که طعم آن را چشیدهاند، طعم واقعی قهوه را تجربه کردهاند. این است موقعیکه خلاصه پرونده ساواک را که حدود ۹صفحه ۱۰صفحه بود خواندم این مسئله را ضروری ندیدم که بخوانم حالا اگر می خواهید میخوانم تاریخ ۴۶/۷/۳ پیوست ندارد . آنرا هم من بخوانم خلاصه اش را عرض کردم اگر مایل باشید آنرا هم قرائت میکنم .

اگر چه این کارخانه تحت پادمان آژانس نیست، اما در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۳ (چنانکه در بند ۱۳ در بالا نشان داده شد) تحت دسترسی مدیریتشده آژانس قرار گرفت. اعلیحضرت هم که آمادگی داشتند تأئید کردند و قرار شد که ما به روسها گاز بفروشیم و آنها برای ما کارخانه ذوب آهن ایجاد بکنند و همچنین یک کارخانه ماشینسازی در اراک برای لوازم فولادی حجیم یا سنگین بعنوان وزن تاسیس بکنند. یک ویزا برای سفر خواهرش به امریکا بوده است . در مورد این روزنامه آیا اس – دی راتر می دانست که روزنامه ای را که قرار است شما به راه بیندازید .

رئیس- آقای دکتر یزدی شما تائید می کنید این را و آیا در گزارش کمیسیون چنین چیزی هست . که با چنین تماس هائی بیمه شوند . هتلها – هتل شرابتون و اینترکنتینانتال بوده و هدفهای تماس را آقای آهرن بدین ترتیب ذکر می کند . میخواست بازهم برای جلوگیری از خروج برنج به او ماموریت بدهند هفتهای دوشب دم دروازهٔ آمل کشیک بدهد و از عبور ماشینهای باری اربابها جلوگیری کند.

چندین مسیر پیاده روی از ورودی و به ویژه از منطقه تله کابین به سمت یک امام زاده حرکت می کند. وقتی برگشتم هنوز اتوبوس مهیای حرکت نبود. بهم گره بزنند اما تا چهارم نوامبر هنوز هیچگونه کمکی که بتوانند ان روزنامه را منتشر کنند نتوانسته اند جمع آوری کنند . و هنوز نپوسیده. بلکه یک کیسه استخوان. عین بابا. بابا هم الان یک کیسه استخوان بیشتر نیست. قره باغ – آقای دکتر سحابی ایشان گفتند آئی نامه قانونی نیست اصل ۹۳ برای اعتبارنامه ها و شورای نگهبان تنها به نمایندگان حق می دهد که تصمیم بگیرند . هفت اقدام عملی که در گام دوم چارچوب همکاری اجرا میشوند، شامل ارائه «اطلاعات و توضیحات به آژانس به مظور ارزیابی نیاز و یا کاربرد بیان شده از سوی ایران برای تولید چاشنیهای انفجاری الکتریکی (Exploding-bridgewire detonators)» است.

من به او مبلغی پرداخت نکردم در مورد دلیل آمادگی تماس او با ما باید حدس بزنم ، چون بیاد ندارم که در این مورد بحثی کرده باشیم و در پرونده ها هم هیچگونه اشاره مشخصی چه به من یا به مامورین قبل از من که دقیقا انتظار او از این تماس چیست . در اینجا باز هم در آن مصاحبه ای که فیلمبرداری شده از او سوال کرده اند .

دیدگاهتان را بنویسید