دریاچه پریشان، دریاچهای با ویژگیهای خاص

براساس طرح هاي انتقال اب شوروي سابق، سالانه ١١میلیارد مترمکعب از آب رودخانه آمودریا به وسیله کانال قره قوم به آرال انتقال داده میشد که فقط ٥٠ درصد آن به دریاچه میرسید. دریاچه های یخچالی، تکتونیکی، سدی، ساحلی و هلالی، انواع دیگر دریاچه ها هستند. 22ـ دیدن دریاچه گل آلود که گرداگردش را صخره ها و درختان عریان فرا گرفته اند ، نشانه خاتمه ناخوشایند امور عاطفی است . ۲ـ اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه اي روبهرو میشوید ؛ نشانه ي ان است که گرفتار عشقهای دروغین خواهید شد .

19- تعبیر دیدن دریاچه کثیف در خواب این است که به زودی بیمار میشوید و شرایط سختی برای این اتفاق میافتد. در ادامه به گوشهای از تفریحات بام لند اشاره خواهیم کرد. اگر خواب ببینید ساکنین جزیره دریاچه ای شما را تهدید می کنند ، علامت آن است که وقت خود را بیهوده تلف خواهید کرد و سلامت خود را برای لذتهای نامشروع به خطر خواهید انداخت . دیدن عکس درختان پرشاخ و برگ بر آب دریاچه در خواب ، علامت آن است که جاذبه های معشوق شما را هر دم سوی خود خواهد کشید .

اگر در خواب ببیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از ان او را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق گردد. آنلی بیتون میگوید : اگر زنی کف دریا رابه ماسه هاي ساحل به خواب ببیند ؛ نشانه ي ان است که لذات دنیوی او را از راه راست منحرف می سازد. اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می گیرد ولی آن دو می توانند به گونه ای خود را نجات دهند ، نشانه آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می شود .

اگر در خواب ببیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او خیس نبود، بدان معنی است که از آتش دوزخ ایمن گردد و کارهای دنیا بر او راحت گردد. 26- اگر در خواب قایقی را روی دریاچه دیدید تعبیرش این است که در نهایت به هدفی که تعیین کردهاید خواهید رسید. 30 دیدن دریاچه یخ زده در خواب نشانه این است که در روابط زناشویی با شریک زندگیتان به مشکل برخورده اید و قصد دارید کاری کنید که دوباره زندگی خوبی برای خود بسازید. اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می شوید ، نشانه ی آن است که گرفتار عشقهای دروغین خواهید شد .

اين نقش در خاورميانه و فلات ايران بيشتر ايفا شده، بطوري كه شواهد باستاني كنوني بهترين مصداق براي اين ادعا مي تواند باشد.آنچه كه از نوسانات آب رودخانه هيرمند پديد آمده بهترين گواه آن را مي توان از درياچه هامون مشاهده نمود که اگر با گذشته سيستان پيوند دهيم عمق فاجعه براي هر خواننده اي بهتر نمايان مي گردد.سيستان زاييده رودخانه هيرمند و درياچه هامون است. شما اجازه می دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود زمان آن رسیده است که نقش تصمیم گیرنده تری در جهت دهی به زندگی تان بگیرید. 14ـ اگر در خواب صورت خود را بر آب دریاچه ای زلال ببینید ، علامت آن است که دوستان صمیمی ، خوشی و شادی را برایتان به ارمغان خواهند آورد .

21ـ اگر دختری خواب ببیند کنار دریاچه ای گل آلود و خروشان تنهاست ، تعبیرش آن است که به زودی در زندگی او تحولاتی صورت می پذیرد و بخاطر نادیده انگاشتن آموخته ها و تجربه های ثمربخش خود تأسف می خورد . 5 – بیش تر رودهای ایران از کدام کوه ها سرچشمه می گیرند؟ رویابین خواهرش را به همراه همسر و فرزند خردسالشان دیده که با خوشحالی در دریا مشغول بازی هستند و ماهی های زیادی اطراف آن ها در حرکتند.

این باعث میشود احساس اسانی بسیار زیادی بشما دست بدهد و نهایتا قادر خواهید بود یکبار دیگر از زندگی لذت ببرید. دریای تیره و سیاه و گل آلود بیانگر این است که باید در کارتان بیشتر به مقوله ی حلال و حرام توجه کنید و مواظب باشید که به واسطه ی شما حق کسی ضایع نشود . قبلا پرسیدید که آیا برج ایفل که موضوع یک تکنولوژی و تکنیک خاصی است در حیطه معماری هست یا نه؟ سرزمین توران به ایران ویج یا مملکت خوارزم متصل بوده ، از طرف مشرق تا دریاچه آرال – که جغرافینویسان قرون وسطی آن را دریاچه خوارزم نیز نامیده اند – امتداد داشته است .

سرانجام، حافظ ابرو (در 820) مدعی شده است که این دریا از بین رفته واین امر را دلیل دیگری بر آن گرفته که نباید کورکورانه به گزارشهای بیسروبن جغرافینویسان مسلمان قرون اعتماد کرد.در فاصلة قرنهای هفتم تا دهم، هیچ اطلاعی دربارة بحرخوارزم به ما نرسیده است. در تعبیر خواب دریا اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. 6- تعبیر دیدن دریاچه با درختان بلند در خواب نشانه شادی و اخبار خوب برای شماست . از جمله تفریحاتی که در این دریاچه وجود دارد می توان به برگزاری مسابقات ماهیگیری اشاره کرد که تحت نظارت سازمان محیط زیست انجام می پذیرد.

27ـ اگر خواب ببینید با قایقی بر دریاچه ای می رانید و آب از کف قایق ناگهان به درون فوران می کند ، علامت آن است که پس از مدتی که تحت فشار قرار می گیرید ، سرانجام موفق می شوید به شهرت و افتخار دست یابید . ۲ـ اگر خواب ببینید با قایقی بر دریاچه ای می رانید و آب از کف قایق ناگهان به درون فوران می کند ، علامت آن است که پس از مدتی که تحت فشار قرار می گیرید ، سرانجام موفق می شوید به شهرت و افتخار دست یابید .

شهرت این دریاچه، به خاطر رنگ قرمز رنگش است. معبران می گویند: دیدن رودخانه ی آرام و تمیز در خواب بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می روید. کنار یک دریاچه ماهیگیری میکنید : پیشرفت در امور مختلف. 10- دیدن دریاچه تمیز و زلال در خواب نشانه آرامش عاطفی است. درست است که دریاچه چیتگر یکی از بهترین جاهای تهران برای تفریح شده اما معایبی هم در کارش وجود دارد که همیشه مورد بحث بوده. وی افزود: بر این اساس امسال بزنگان از وضعیت با ثباتی برخوردار خواهد بود و به معنای واقعی میتوان گفت این دریاچه با بارشهای اخیر جان گرفته است.

به سبب حملۀ مغولان به گرگانج و تخریب سد و بند های آن، شاخه ای از رود که از این حدود می گذشته ظاهراً شهر را زیر آب برده و بعد در بستر قبلی خود به سوی دریای خزر جریان یافته است( آثار این بستر در جنوب شهر کهنه اورگنج هنوز هم مشخص است). دیدن گیاهان سبز در خواب نمادی از فرصتهای جدید است. 5- تعبیر دیدن دریاچه جنگلی در خواب نمادی از شهود شگفت انگیز شماست . 18- اگر در خواب دیدید که در دریاچه حمام میکردید تعبیرش این است که باید قبل از تصمیم گیری خطرات آن را در نظر بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید