دریاچه سوها؛ شرقی ترین بهشت ایرانزمین – تابناک

IBS يكي از انواع مختلف اختلالات دستگاه گوارشي است كه طي آن روده عملكرد عادي ندارد ولي هيچ مشكل غيرعادي هم در اندام ها و يا در آزمايشات ديده و يافت نميشود. همانگونهکه دربارهٔ فردوسی چنین پنداشته میشود.در انواع ادبی فارسی اثرگذاریهای گونهگون شاهنامه را میتوان دید. نمونهٔ آن، شَهَنْشاهنامهٔ فتحعلی صبا است که به تقلید از شاهنامه و دربارهٔ لشکرکشیهای فتحعلیشاه سروده شدهاست. آثار او مدتها در مدرسهها و مکتبخانهها بهعنوان منبع آموزش زبان و ادبیات فارسی تدریس میشده و بسیاری از ضربالمثلهای رایج در زبان فارسی از آثار وی اقتباس شدهاست.

نظامی از دانشهای رایج روزگار خویش (علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب) آگاهی گستردهای داشته و این ویژگی از شعر او به روشنی دانسته میشود. همچنین در نسخههای چاپی پاکستان و هند کتاب شعر دیگری با نام کریما به سعدی نسبت داده شدهاست. علی اكبر اسدالهی تاكید كرد: با توجه به حریم در نظر گرفته شده 250 متری برای این مجموعه كه ساخت و ساز را عملا برای سرمایه گذاران غیرممكن كرده، باید برای پیشبرد امور از مدل های متفاوتی در امر سرمایه گذاری در آن بهره مند شد. نهاد کتابخانههای عمومی کشور با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «فرهنگ مختصر امر به معروف و نهی از منکر» را برگزار میکند.

یدالله شعیبی بخشدار مرکزی نیمروز با تایید این خبر خاطرنشان کرد: منابع محلی از دو روز قبل خبر ورود آب به حوزه شهرستان نیمروز از منطقه برجک کهنه بش دلبر را داده بودند که الحمد الله این امر صورت گرفته و آب در سطح دریاچه توسط بادهای منطقه سیستان در حال پخش است. اگر میخواهید تفریح و هیجان را همراه با تکنولوژی تجربه کنید، فعالیتهای تفریحی مبتنی بر واقعیت مجازی، بهترین انتخاب است.

با توجه به اینکه قسمت اعظمی از اشعار رودکی از میان رفته است و در دسترس ما نیست، بدیهی است که اگر تمام اشعار او را در اختیار داشتیم، برتری او بر دیگر شاعران از لحاظ میزان کاربرد اوزان عروضی هر چه بیشتر آشکار می­شد. اگر تمایل داشتید از تاکسیهای درون شهری استفاده کنید میتوانید از مسیر شمال در میدان ونک سوار تاکسیهای خط تجریش شده و درست در مقابل پارک ملت پیاده شوید.

خبرگزاری میزان – براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، رضا اردکانیان در این سفر، دستور آبگیری دو سد قیزقلعه سی و گردیان و بهرهبرداری از ۳۳۶۰ هکتار از اراضی شبکه پایاب یکانات، به ارزش ۹۴۰ میلیارد تومان را به صورت همزمان صادر خواهد کرد. بیشتر عمر او مصادف با حکومت اتابکان فارس در شیراز و همزمان با حمله مغول به ایران و سقوط بسیاری از حکومتهای وقت نظیر خوارزمشاهیان و عباسیان بود. توجه به شاهنامه، همزمان با ملیگرایی نوین پس از انقلاب مشروطه و برگزاری هزارهٔ فردوسی در سال ۱۳۱۳ و توجه خاورشناسان به شاهنامه فزونی یافت. همچنین قرن ششم و هفتم هجری مصادف با اوجگیری تصوف در ایران بود و تأثیر این جریان فکری و فرهنگی در آثار سعدی قابل ملاحظه است.

ابومحمّد مُشرفالدین مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف، متخلص به سعدی (۶۰۶ – ۶۹۰ هجری قمری)، شاعر و نویسندهٔ پارسیگوی ایرانی است. جمالالدین ابومحمّد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤیَّد، متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی (زادهٔ ۵۳۵ هـ. طی قرنهای بعد مسیر رودخانه همان شاخه ای بود که از اورگنج به طرف ناحیۀ استیورت جاری می شد و از آن جا به سوی ساری قمیش می رفت، در نتیجه اورگنج که در عهد پیش از مغول در کنارۀ چپ جیحون بود اکنون بر ساحل راست آن قرار می گرفت( آبیاری در ترکستان، ص 117، به نقل از سیدی، جغرافیای تاریخی خوارزم، ص115).

اهالی این منازل همگی اهل سنت و جماعتاند، از آنجا برآمده، بعد از طی دو و نیم ساعت آمده به زیر قلعة مَزدوران فرود آمدیم که بیان بعضی اوصاف آن را در وقت آمدن نوشته بودیم. اهل ادب به او لقب استادِ سخن، پادشاهِ سخن، شیخِ اجلّ و حتی بهطور مطلق، استاد دادهاند. اثر معروف و شاهکار بیمانند نظامی، خمسه یا پنج گنج است که در قلمرو داستانهای غنایی امتیاز بسیار دارد و او را باید پیشوای اینگونه شعر در ادب فارسی دانست. از راه نمونه، درظاهر سنایی نخستین کسیست که در زمینهٔ گونهٔ عرفانی شعر غنایی، از قهرمانان و داستانهای شاهنامه برای بیان مفاهیم حکمی و عرفانی بهره برده و پس از او اینگونه بهره از شاهنامه در نظم و نثر گسترده شدهاست.

گلستان به نظم و نثر مسجع و بوستان به نظم توسط سعدی تألیف شدهاست. آثار وی در کتاب کلیات سعدی، شامل گلستان به نثر، کتاب بوستان در قالب مثنوی و نیز غزلیات، گردآوری شدهاست. همهٔ آثار سعدی اعم از شعر و نثر در مجموعهای با عنوان کتاب کلیات سعدی جمعآوری شدهاست. با آمدن مغولان، واژه جیحون از رواج افتاد و در منابع جغرافیایی و تاریخی، آمودریا هم به کار رفت (رجوع کنید به ادامه مقاله).

بعدها شاعران دیگر مانند حافظ نیز راه نظامی را ادامه دادند و ساقینامه را به سبکی در ادبیات فارسی تبدیل کردند. برای مثال گفته می شود که برای ساختن کاتدرال های پاریس، شهر ونس، شهر امیان در فرانسه از تکنولوژی سنگ استفاده شده و بعبارت دیگر “استروتومی” را به نحو خیلی شایسته و بارزی بکار بردند و تکنیک آنرا پیاده کردند. پولیپ ها بسیار شایع می باشند، و در حدود یک سوم تا یک دوم از کلیه افراد بالغ دارای آن هستند.

این شهر دارای بازار و مراکز خرید بسیار زیادی نیز است. از طرفی دریاچه بایکال برای عکاسان نیز جذابیت بسیار زیادی دارد و برایشان یک بهشت زمینی محسوب میشود.این دریاچه هلالی شکل بزرگ گذشته از اینکه قدیمیترین دریاچه جهان است، عمیقترین دریاچه جهان نیز محسوب میشود و مکانی عالی برای عکاسی طبیعت و منظره است. او برخلاف بسیاری از نویسندگان معاصر یا پیش از خود، سادهنویسی و ایجاز را در پیش گرفت و توانست – حتی در زمان حیاتش – شهرت زیادی به دست آورد. بسیاری از سرایندگان شعر غنایی فارسی نیز زیر نفوذ شاهنامه هستند.

دیدگاهتان را بنویسید