بهترین خوراک گاوهای شیری – پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان دامیاری

پرورش و نگهداری از گاو و گاوداری از دیرباز در کشور های مختلف رایج شده است ، گاو به عنوان یکی از حسوانات اهلی بسیار مفید نقش انکار ناپذیری در زندگی انسان ایفا می کند ، از گاو در زمینه های مختلف در دوره های مختلف تاریخ استفاده شده است ، استفاده از شیر گاو که از دیرباز رایج بوده است ، مصرف گوشت و پوست گاو و همچنین ساخ گاو نیز امروزه در کشور های مختلف کاربرد دارد .

این محقق کشورمان اظهار داشت: اکنون جنینهای آزمایشگاهی تولید شده در مرکز تحقیقاتی و تجاری بایوفارم (Biofarm) در بیش از ۹ گاوداری صنعتی انتقال داده شد و گوسالههای نژادهای مختلف جرزی، سیمنتال، بلونداکیتن، شاروله و لیموزین به دنیا آمدند. این محقق یادآور شد: بانک جنین گاو برای نخستین بار در کشور از نژادهای شیری (جرزی)، دو منظوره (سیمنتال) و گوشتی (شروله، بلونداکیتن و لیموزین) در مزرعه تحقیقاتی پژوهشگاه ابن سینا در سال ۱۳۹۳ شروع به فعالیت کرد. روش دم کردن گل گاو زبان به چه صورت است؟ پوزه به رنگ زرد کرمی ، سم ها زرد کاهی و انتهای دم سفید است.

رنگ این نژاد کرمی روشن تا قهوهای تیره (عسلی) است، گاو جرزی هم اکنون سریعترین رشد را در بین همه نژادهای جهان دارد و دومین نژاد برتر شیری در جهان است. نخست, سگ, و سپس گوسفند و بز و بچه گاو را اهلي كرد. بازار دام زنده شامل انواع دام گوسفند، بره، گوساله، گاو، بز و بزغاله، شتر و حتی بازار طیور زنده برای قربانی همچون مرغ و خروس محلی، بوقلمون و شترمرغ را شامل می شود. انواع نژاد گوسفند و بز ، انواع نژاد سگ ، انواع نژاد گربه ، انواع نژاد گاو و گوساله ، گاو هلشتاین و گاو های خارجی ، ، انواع نژاد اسب ایرانی و خارجی و مصری و بلژیکی ، اسب های پرشی ، سیلمی ، کرد ، و سایر اسب ها ، انواع زنبور و عسل ، و انواع خدمات مربوطه شامل دامپزشکی ، آموزش حیوانات ، و همچنین لوازم حیوانات را جستجو نمایید .

سر و گردن این گاوها کوچک و همچنین کوتاه است و دارای پیشانی و پوزه عریض هستند. 2/56 درصد از گاوها بالاتر از 39 درجه سانتیگراد حرارت داشتند. شیر جرزی در مقایسه با سایر نژادها بیشترین درصد چربی و همچنین مواد جامد بدون چربی را دارد. گاو یکی از حیوانات اهلی است که همانطور که در مقدمه بالا به آن اشاره کردیم بسیار مفید و سودمند است و علاوه بر شیر و گوشت از پوست و شاخ آن نیز در صنایع مختلف استفاده می شود ، با توجه به نیاز منطقه به پرورش گاو و همچنین برآورد های انجام شده و تائید سودآورد بودن این طرح و همچنین علاقه ای که به این طرح وجود داشته ، تصمیم به انتخاب این طرح و پرورش گاو شیری گرفته شد .

سرپستانک های گاو باید درمرکز هر۴ قسمت پستان گاو قرارگرفته باشد. گاومیش هایی گه خریداری می شوند از همان ابتدای ورود در قرنطینه نگهداری شده تا از لحاظ بیماریهای سل و بوسلوز مورد تست و بررسی قرار گیرند در صورت منفی بودن این دو بیماری دامها وارد گله می شوند سپس از گاو میش هایی که قرار است انتقال جنین یا تلقیح مصنوعی برای انجام کارهای اصلاحی صورت گیرد خونگیری به عمل می آید تا از لحاظ بیماریهای تناسلی مورد بررسی قرار کیرند هر راس دام ماده ای که خونگیری می شود شماره کپل (و در صورت نداشتن شماره کپل شماره گوش آن دام)در قسمت بر چسب لوله خونگیری می نویسیم زمانیکه خونگیری دامها پایان یافت قالب های یخی را در اطراف لوهلی خونگیری قرار داده و در اسرع وقت جهت انجام آزمایشات و مشخص شدن بیماری به کرج فرستاده میشود بعد از اعلام نتیجه توسط آزمایشگاه کرج دامهایی که سلامتی کامل دارند جدا نموده و در محل جداگانه نگهداری و تغذیه می شوند.

با توجه به اهمیت آندوکاردیت در میان بیماریهای دستگاه گردش خون گاو، تعداد 568 رأCس گاو ماده شیری در کشتارگاه مورد معاینه کامل بالینی بهویژه از نظر نشانههای اختصاصی درگیری قلب قرار گرفتند. رنگ گاو نژاد لیموزین طلایی و قرمز است که در بخشهای زیر شکم، زیر ران گاو، اطراف چشم آنها، پوزه و انتهای بدن رنگ روشنتر میشود. شاخهای گرنزی به سمت بیرون انحنا داشته و رو به جلو می باشد که طول آن متوسط و نوک آن باریک و تیز است . این آستانه شامل یک درونمتن است که عناصری چون عناوین اصلی، عناوین فصلها، درآمدها و پینوشتها را در بر میگیرد و نیز یک برونمتن که عناصر بیرون از متن مورد نظر، نظیر مصاحبهها، آگهیهای تبلیغاتی، نقد و نظرهای منتقدان و جوابیّههای خطاب به آنان، نامههای خصوصی و دیگر موضوعات مربوط به مؤلّف یا مدوّنکنندة اثر را در بر میگیرد.

وقتی توازن منفی انرژی خیلی شدید باشد به طور مستقیم منجر به ناهنجاری های متابولیکی نظیر کبد چرب وکتوز می شود. گاوها مانند همه پستانداران هنگام زایمان شروع به تولید شیر می کنند. در 75درصد از گاوها یاختههای سپید خون کمتر از 5500 عدد در میکرولیتر بود. با استفاده از نتایج این مطالعه میتوان گفت به ویژه در گاوهای میانسال شیری صنعتی در صورت وجود یک کانون عفونی مزمن فعال در بدن همراه با تب ملایم، ضربان با تعداد و شدت بالا یا حداقل نسبتاً بالای مداوم، قرار داشتن یاختههای سپید خون در مرز لوکوپنی و افزایش نسبی نوتروفیلها و منوسیتها، احتمال مواجه بودن با آندوکاردیت دریچهای حتی اگر صدای مورمور سیستولیک با گوشی شنیده نشود، پایین نیست و شایسته است که در صورت امکان با انجام اکوکاردیوگرافی، به یافتههای بالینی مفیدی دست یافت.

برای ایجاد چاله در زمان کاشت درختان و یا نصب تیر های چراغ برق از این ابزار استفاده می کنند. در این مرحله از شیرواری نمرههای وضعیت بدنی باید برای گاوهای پر تولید 3 و برای گاوهای متوسط بین 5/3 -3 باشد. در صد پروتئین شیر این نژاد در حدود 11/3 درصد گزارش شده اشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر ابوالفضل شیرازی اظهار داشت: در حال حاضر با تمرکز بر گونه مزرعهای گاو بیش از سه هزار جنین از نژادهای ممتاز گاو در این پژوهشگاه تولید شد.

1. وزن گاو ماده هلشتاین حدودا ۶۸۲ کیلوگرم و وزن گاو نر این نژاد ۱۰۰۰ کیلوگرم است. از نظر ظاهری نیز این نژاد فرم بدنی قوی و عضلانی دارد و پرهای بدن نزدیک به هم هستند. این اسباب بازی در یادگیری اعداد و ارقام به کودکان بسیار کمک میکند. دامداران از این نوع ماده غذایی بیشترین استفاده را می کنند زیرا علف های باغ از رشته هایی تشکیل شده است که دارای طول های زیادی هستند و در نتیجه گاو مدام آن را نشخوار میکند. پس از زایش، تولید شیر به سرعت افزایش مییابد و در 6 تا 8 هفته، به بیشترین مقدار میرسد، اما مصرف غذا نسبت به نیازهای تولید، افزایش نمییابد، به گونهای که بیشترین مقدار مصرف ماده خشک، 12 تا 15 هفته پس از زایش خواهد بود.از این روز بیشتر ماده – گاوهای شیرده برای 8 تا 10 روز هفته، در حالت تعدل منفی انرژی خواهند بود.

وی بیشترین جنینهای تولیدی را از نژاد گاو شیری جرزی و کمترین آن را نژاد لیموزین عنوان کرد. یک گاو جرزی تقریباً ۴۵۰ کیلوگرم وزن دارد. مدیر گروه جنین شناسی پژوهشگاه ابن سینا گفت: با تلاش محققان این پژوهشگاه بیش از سه هزار جنین گاو با تمرکز بر گونه مزرعهای از نژادهای ممتاز جرزی (jersey cattle) و لیموزین در کشور تولید شد. وزن ماده این گونه گاو به طور معمول ۶۰۰ تا ۶۵۰ کیلوگرم و وزن نر بالغ آن ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ کیلوگرم است. در دامداری شما میتوانید هر گونه گوسفند زنده و دام زنده ، گوسفندان ایرانی ، گوسفندان افغانی ، گوسفند وارداتی ، گوسفند افشار ، گوسفند سام ، گوسفند قزل ، گوسفند رومانوف و هترو ، و انواع گوسفند از نژاد و شهر های مختلف رو جستجو و انتخاب نمایید .

سایت دامداری هیچگونه دخالتی در خرید و فروش دام و حیوانات نداشته و فقط جنبه اطلاع رسانی به کاربران و خریداران حیوانات دارد . این فرم و نقشه مذکور باید به تصدیق شورای محل وقوع ملک، یا نزدیکترین شورای محل برسد. حدود 70 درصد از گاوها دارای ضربان قب 84 در دقیقه یا بالاتر بودند. قد این گاو 35/1 تا 45/1 متر بوده و وزن گاوها به 700 الی 750 کیلوگر می رسد. كتيبهاي از معبدي در عراق به دست آمده كه مربوط به 4500 سال پيش از ميلاد مسيح ميباشد وشخصي را در حال دوشيدن شير از گاو نشان ميدهد.

سلامتی گوساله ها و گاوهای شیری خود را مدام بررسی کنید چون به هر حال امروزه هزنیه پیشگیری بسیار کم تر از درمان بیماری ها می باشد . کسو کردن خروس را از سن 6 ماهگی با خروس های کوچک تر شروع کنید. در طول سال از برنامه ی تغذیه ای که اقتصادی و متعادل شده باشد و بتواند نیازهای حیوان را برآورده نماید استفاده کنید. از این نرم افزار می توانید برای فرمولاسیون یا تنظیم و نوشتن جیره برای تمامی دامها در گله گاو شیری از قبیل گاوهای شیرده، گاوهای خشک، گاوهای انتظار زایش و تلیسه های آبستن یا غیر آبستن استفاده کنید.

هدف باید این باشد که از مصرف زیاد ماده خشک توسط گاو اطمینان حاصل شود! بعدها نژاد سلطان را با نژاد لهستانی آمیزش دادند که حاصل آن مرغ و خروسهای سلطان با تنوع رنگی بیشتر و کاکل انبوهتر و رنگهای کرم، قهوهای، سیاه سفید و… این وبلاگ زیر نظر کارشناس ارشد پرورش طیور اداره می گردد و جهت خدمت رسانی به عزیزانی که علاقه مند به پرورش جوجه، مرغ و خروس های لاری و زینتی هستند، ایجاد شده. وی بیان داشت: در حال حاضر تولید جنین گاو در دنیا به ویژه تولید آزمایشگاهی آن گذشته از فواید اقتصادی، به دلیل تسریع مقاصد «به نژادی» رو به افزایش بوده و ما نیز با توجه به مزایای آن میبایست در این جهت و با برنامهریزی مشخص اقدام کنیم.

شیرازی گفت: علاوهبر تامین نیاز داخل به جنینهای گاوهای با خصوصیات برتر ژنتیکی در راستای اهداف «به نژادی»، میتوان به امکان صادرات جنینهای تولیدی به کشورهای همجوار و کمک به ممانعت از خروج ارز جهت واردات فراوردههای پروتئینی اشاره کرد. شیرازی گفت: تولید جنین آزمایشگاهی در سایر گونههای مزرعهای از اهداف پیشرو بوده و اکنون فعالیت بر روی گاومیش آغاز و در آینده نه چندان دور کار بر روی گونههای مزرعهای شتر و اسب نیز دنبال خواهد شد. در دامداری انواع ویژگی گوسفندان ، میش ، قوچ ، گاو ، اسب و پرندگان ، را در جستجوی سایت و نمایش آگهی ها به شکل خاص میتوان جستجو و انتخاب نمایید .

بعد از ضربه کواردیلاها مجدداً وارد میدان شده و رقص مرگ را مقابل گاو انجام میدهند تا گاو گیج شده و در نهایت نقش بر زمین شود. باستان شناسان چنين نتيجه گيري ميكنند كه اهلي شدن گاو در آسيا خاور ميانه بين 4500 تا 6000 سال قبل از ميلاد انجام شده است. این گاو دارای سری ظریف، سینه ای فراخ و شاخی کوچک و پستانهایی شکیل و پررشد می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید