انتشارات پرتقال – کتابچی

بودن در کنار این فامیل بزرگ که کلی بچه قد و نیمقد اندازه خودم داشتند، شیرینی عید را برایم دوچندان میکرد. لام ها هر چهار روز یکبار تعویض و به آزمایشگاه منتقل و در آنجا دو خط میانی به فواصل 7/0 میلی متر در سراسر قسمت میانی لام ها کشیده و با محلول کاتن بلو- لاکتوفنل رنگ آمیزی و تعداد اسپورها در زیر میکروسکوپ با بزرگ نمایی x10 شمارش و ثبت گردید (گی و همکاران 2000). برای تعیین رابطه بین کنیدی زایی قارچ و تغییرات شرایط جوی، آمار هواشناسی منطقه مرتباً از ایستگاه هواشناسی مشگین شهر دریافت و میانگین حرارت و رطوبت نسبی مربوط به هر چهار روزی که لام ها روی پایه قرار داشتند محاسبه می شد.

مواد مغذی آب آملا باعث تقویت و سلامت دندان ها و ناخن ها می شود. حاجی وند، ش.، رحمتی، م.، 1397. تاثیر مواد ضد یخ در شرایط باغی بر مواد بیوشیمیایی موثر در مقاومت به سرمای انگور. اصغری، م.، خمیری ثانی، م.، 1389. تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین و نیتریک اکسید بر برخی خواص کیفی و محتوای فنلی کل میوه انگور رقم سفید بی دانه. در سال هاي 1372 تا 1374 و 1376 تا 1379 ارقام انگور استان كردستان مورد مطالعه قرار گرفتند و با استفاده از ديسكريپتور پيشنهادي سازمان بين المللي ذخاير توارثي گياهي (IBPGR) در مراحل مختلف رشد، هنگام شكفتن جوانه، زمان شكوفه، زمان رسيدن محصول، زمان برداشت محصول، و مرحله خواب بوته هاي مو، كارهاي مطالعاتي مربوط به شناسايي بيش از 100 صفت بر روي اندام هاي مختلف ارقام انگور كردستان انجام شد.

این روایت میگوید: «در زمان تولد مسیح سه موبد زرتشتی در این کلیسا که در آن زمان آتشکده بوده در حال انجام فرایض دینی بودهاند که ناگهان در آسمان میبینند که ستارهای بسیار نورانی به سمت شرق و اورشلیم در حرکت است. البته این عروسکها بر اساس شخصیتهای کتاب طراحی شده که خردسالها و کودکان را به سمت خواندن کتاب مربوط به آنها تشویق میکند. البته در این دوره، نفوذ داستانهای پیامبران بسیار اندک است. همانگونه که در بالا گفته شد، کامکوات نه تنها سرشار از ویتامین است بلکه دارای مواد معدنی نیز هست. میتوان گفت که با خوردن میزان کافی از پرتقال، درصد بزرگ مواد و ترکیبات فنولی مورد نیاز بدن تأمین میشود.

بخشی از این مواد در مواجهه گیاهان با گونه های فعال اکسیژن و تماس با عوامل بیماری زا تولید می شوند و بخشی دیگر بطور طبیعی طی دوره تکمیل مراحل رشد و نمو گیاهان تولید می گردند و براحتی توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی حذف می شوند (3). روشهای مختلفی برای بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی گیاهان وجود دارد، از جمله آنها می توان به روش حذف کردن رادیکال آزاد 2،2 -دی فنیل- 1-پیکریل هیدرازیل (2,2- Diphenyl-1picryhidrazyl (DPPH)) و روش تعیین میزان بی رنگ شدن بتا کاروتن-اسید لینولئیک اشاره کرد.

یکی از محصولات مهم باغی در ایران بشمار می رود (بهداد 1366، بنی هاشمی و پروین 1374) بطوریکه در سال زراعی 1388-1387 سطح زیر کشت انگور در ایران حدود 315000 هکتار و با میزان تولید 2710000 تن محصول بوده است. در ضمن در این مطالعه مقایسه ای بین دو رقم انگور “فخری” (سبز رنگ) و “شاهانی” (سیاه رنگ) انجام شود و با توجه به رنگ میوه “شاهانی” فرض بر بالاتر بودن این ترکیبات در این رقم میباشد. بنابراین هر رویا را از دو جنبه میتوان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. هر یک از این انواع دریچهها معایب و مزایای خاص خود را دارند که شما و پزشک معالجتان باید آنها را در نظر بگیرید.

تا زمانی که کودک شما به سن 4 سالگی نرسیده است باید موارد گفته شده را رعایت کنید. تکههای بزرگ پرتقال ممکن است نرم باشد و جویدنشان هم آسان به نظر برسد، اما به دلیل لیز بودن میتواند ناخواسته از گلوی کودک پایین برود و باعث خفگی شود. ویتامین C مسئول کمک به رشد صحیح استخوان های کودک شما است. از عطر زنانه فراگرنس ورد Scarlet به عنوان عطری زنانه و بسیار جذاب و شیک معرفی شده است.

بزرگي خوشه، كيفيت بالاي ميوه و سازگاري به شرايط ديم و كم آبي معرفي واستفاده از آن ها به عنوان ارقام برتردر برنامه هاي به نژادي، به زراعي و توسعه تاكستان هاي ديم توصيه مي شود. با دیدن یک دختر مجرد به عنوان یک درخت انگور ، این بینش نشان می دهد که او به زودی با مردی با موقعیت بالا ازدواج می کند و از او بسیار خوشحال خواهد شد. ایزی آیرون نچرال ورد یکی از مکمل های حاوی آهن از نوع بیس گلیسینات است که جذب بالا و عوارض گوارشی پایین دارد. علائم این بیماری در دماهای بالا چون ۳۰ درجه سانتی گراد ظاهر می شود .

بررسی های انجام یافته در زمینه شروع، توسعه، پراکندگی و بقای آسکوکارپ های قارچ عامل بیماری E. necator نشان داد که حدود 100- 95 درصد آسکوکارپ های تشکیل شده در سطح اندام های انگور در طی زمستان از بین رفتند و هیچ آسکوکارپ زنده ای از برگ های پوسیده به دست نیامد (پیرسون و گادوری 1987). بر اساس تحقیقات انجام یافته دمای مورد نیاز جهت جوانه زنی کنیدی ها ی قارچ عامل بیماری 6 درجه سلسیوس و دمای مناسب 25 درجه سلسیوس بوده و در دمای بالاتر از 31 درجه سلسیوس رشد قارچ کند و در دمای بالاتر از 35 درجه سلسیوس رشد میسلیوم ها متوقف میگردد (دلپ 1954). بنی هاشمی و پروین (1374) برای اولین بار از استان فارس وجود کلیستوتسیوم های قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور را گزارش کرده اند هر چند که در اغلب نقاط انگورکاری ایران کلیستوتسیوم ها روی برگ های مسن و شاخه های انگور به فراوانی تشکیل می شود اما نقش آنها در اپیدمی بیماری کاملا ً مشخص نیست.

محلول حاصل به مدت ٢ دقیقه با چرخشی برابر ۴۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ (مدل Z326K ساخت کشور آلمان) گردید و عصاره موجود در بالای لوله آزمایش تخلیه و در ظروف شیشه ای که با ورقه آلومینیمی پوشانده شده بودند نگهداری شد .مواد تجمع یافته در ته لوله توسط اسکالپل خارج و دوباره در هاون خرد گردید و بقیه مراحل دقیقا مانند عمل فوق تا سه بار انجام شد. ویژگی این رقم دیررس بودن آن می باشد، برداشت محصول انگور شاهرودی در مهر ماه انجام شده و قابلیت نگهداری در سردخانه را به مدت 6 ماه دارد.

بتدریج از اوایل مهر ماه در روی برگ ها و خوشه های انگور آسکوکارپ های قارچ عامل بیماری ظاهر گردیدند (متوسط دما 35/12 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 69%). اولین آسکوکارپ قارچ در تاریخ 10/7/1387، 12/7/1388 و 13/7/1389 به ترتیب 107، 109 و 110 روز بعد از پیدایش علائم بیماری بر روی برگ ها و حبه ها ی انگور دیده شدند (شکل 1). نتایج بررسی های سه ساله در تاکستان های مشگین شهر نشان داد که کلیه کلیستوتسیوم های قارچ عامل بیماری E. nectaor در طی زمستان از بین رفتند و در بهار هیچ آسکوکارپ زنده ای از نمونه های برگ های پوسیده انگور بدست نیامد.

انگور ها رو از شاخه ها جدا کنید، بعد بندازید داخل آبمیوه گیر، خیلی شیک و تمیز آبش در میاد. 5. اگر دچار کمخونی هستید، از نوشیدن آب انگور تیره و غلیظ خودداری کنید. در سه ماهه اول از چه چیزهایی باید خودداری کنم؟ تجزیه و تحلیل آماری: آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار انجام شد. هر تیمار در 4 تکرار انجام گرفت. در شیوه کاشت جوی و پشتهای هر درخت انگور تقریباً به صد لیتر آب در هفته نیاز دارد. این رطوبت ها تقریباً تأًثیر یکسانی روی جوانه زنی کنیدی ها داشته جوانه زنی کنیدی ها با افزایش دما از 25 به 33 درجه سلسیوس کاهش و جوانه زنی آنها در دمای بالاتر از 34 درجه سلسیوس بطور کامل متوقف گردید (جدول 1 و 2 ). در این بررسی ها میزان جوانه زنی کنیدی های قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در حضور نور ضعیف و پیوسته تقریباٌ دو برابر میزان جوانه زنی آنها در تاریکی مطلق بود.

دیدگاهتان را بنویسید